`Pingo`s` onder IJszee zijn gevormd door gas

Rotterdam. Honderden raadselachtige heuveltjes op de bodem van de Noordelijke IJszee blijken te zijn ontstaan door opborrelend methaangas. Dat schrijven de Canadese geologen Charlie Paull en William Ussler in Geophysical Research Letters. Paull en Ussler hebben de tot veertig meter hoge heuveltjes onderzocht op de Beaufort Sea Shelf, voor de noordkust van Canada. De heuveltjes zijn al ontdekt in de jaren veertig van de vorige eeuw. Geologen noemden ze pingo`s naar de heuveltjes die ontstaan op bevroren land (permafrost). Volgens de auteurs ontstaan de heuvels doordat methaanijs onder de zeebodem uiteenvalt. Als het gas uit het ijs vrijkomt, wordt het bovenliggende sediment omhoog gedrukt ”als tandpasta die uit een tube wordt geknepen”. Methaan is een belangrijk broeikasgas en wetenschappers willen weten hoeveel wereldwijd uit de zeebodem vrijkomt. Vaak wordt ook gevreesd dat uit smeltende permafrost methaan zal vrijkomen.