Nederlands kind voelt zich het gelukkigst

Nederlandse kinderen zijn het gelukkigst van alle kinderen in de westerse wereld. Dat blijkt uit het een onderzoek van het VN-kinderfonds Unicef. Nederland staat bovenaan omdat kinderen zelf aangeven zeer gelukkig te zijn met hun leven. Daarnaast lopen ze weinig gezondheidsrisico’s en hebben ze een goede band met hun familie.

Na Nederland wordt de lijst gedomineerd door de kleinere Noord-Europese landen: Zweden (tweede plaats), Denemarken (nummer drie) en Finland. Onderaan staan de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

De hulporganisatie Unicef heeft het welzijn van kinderen in 21 landen die lid zijn van de OESO (de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) vergeleken aan de hand van zes indicatoren: armoede, gezondheid en veiligheid, onderwijs, familie- en vriendenrelaties, risicovol gedrag (als drugsgebruik) en de mate van het eigen geluksgevoel.

Materiële welvaart is de minst doorslaggevende factor in het welzijn van Nederlandse kinderen. Die wordt in de studie gemeten naar het aantal kinderen dat leeft in gezinnen die moeten rondkomen van een inkomen dat lager is dan modaal. Polen en Ierland scoren op dit vlak heel laag. Zweden en Noorwegen juist hoog.

Volgens onderzoekers bestaat er geen verband tussen de materiële welvaart in een land, gemeten naar bruto binnenlands product, en de kwaliteit van leven van kinderen. Zo zijn kinderen in Tsjechië gelukkiger dan in Frankrijk en Groot-Brittannië ook al zijn deze landen welvarender.

Het onderzoek is gebaseerd op cijfers afkomstig van internationale bronnen, waaronder Health Behaviour of School Age Children van de wereldgezondheidsorganisatie WHO en het Programme for International Student Assesment van de OESO.

Groot-Brittannië scoort het slechtst in de categorieën ‘relatie met familie’, ‘riskant gedrag’ en ‘het eigen gevoel van welbevinden van kinderen’. Staatssecretaris Jim Murphy van Sociale Zaken verklaarde tegenover de BBC dat Unicef in het onderzoek verouderde gegevens heeft gebruikt. De situatie zou de afgelopen vijf tot acht jaar op verschillende gebieden verbeterd zijn.

Lees het complete rapport op nrc.nl/binnenland