Moeilijke start

Tineke Huizinga-Heringa Foto ChristenUnie Tineke Huizinga FOTO: ChristenUnie ChristenUnie

Via Vluchtelingenwerk en de gemeenteraad van Heerenveen kwam Tineke Huizinga-Heringa (Dantumadeel, 1960) in de Tweede Kamer. In 2002 werd ze de eerste vrouw in de fractie van de ChristenUnie. Met voorkeurstemmen passeerde ze toen Eimert van Middelkoop, de nieuwe minister van Defensie. In 2003 werd ze weer met voorkeurstemmen herkozen, nu ten koste van voormalig ChristenUnie-leider Leen van Dijke. „Een moeilijke start”, zei ze onlangs in een vraaggesprek met De Volkskrant.

Tineke Huizinga groeide op in een Nederlands gereformeerd gezin. Haar ouders waren allebei werkzaam in het onderwijs – als directeur van een christelijke basisschool en als onderwijzeres. Zij wordt de nieuwe staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. In de Kamer was ze lid van de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica. In de fractie deed ze de portefeuilles Defensie, Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Vreemdelingenzaken en Integratie.

Op weg van haar kamer in Den Haag naar de Tweede Kamer passeert Huizinga de Waalse kerk, waar de antirevolutionaire politicus Groen van Prinsterer (1801-1876) kerkte. „De teksten boven de deurposten zijn altijd weer een bemoediging”, schrijft Huizinga op haar website. „‘Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn’, ‘Ik ben het licht van de wereld’.”