Met de Antillen verdwijnen ook de ambtenaren

Het zijn onzekere tijden voor Antilliaanse ambtenaren. Een conferentie op Sint Maarten over de toekomst van drieduizend overheidsdienaren van de Nederlandse Antillen mislukte gisteren. Het Antilliaanse staatsverband wordt eind 2008 opgeheven, en het is onduidelijk hoeveel ambtenaren daarna nog een baan hebben.

Bijna driekwart van deze landsambtenaren, vergelijkbaar met Nederlandse rijksambtenaren, woont en werkt op Curaçao. Na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen zijn ze daar waarschijnlijk niet allemaal meer nodig. De eilanden hebben, net zoals gemeenten, ook een eigen ambtenarenapparaat. Op Curaçao zouden er tussen de bestuurslagen van het land en het eiland ruim duizend dubbele functies bestaan.

De vijf eilanden hebben gezamenlijk ook drieduizend ambtenaren in dienst. Zij gaan na het uiteenvallen van de Antillen vrijwel zeker over naar de nieuwe entiteiten. Eind volgend jaar wordt Sint Maarten een autonoom land binnen het koninkrijk, terwijl Bonaire, Saba en Sint Eustatius – ofwel de K3 – de status krijgen van Nederlandse gemeenten. Curaçao wil ook een autonoom land binnen het koninkrijk worden, maar daarover is nog geen overeenstemming bereikt met Nederland.

Tijdens het overleg verklaarden Antilliaanse politici dat álle ambtenaren na het uiteenvallen van de Antillen in dienst komen van de eilanden. Maar ze weigerden dat vast te leggen in een formele verklaring. Vooral de politici van Curaçao willen dat er eerst moet worden uitgezocht hoe de door ambtenaren opgebouwde financiële rechten, zoals pensioenen, in de toekomst betaald gaan worden. De Antilliaanse minister van Constitutionele Zaken, Ronald Duncan, gaat dit nu onderzoeken.

Volgens voorzitter Roland Ignacio van de ambtenarenvakbond ABVO ontbreekt het Antilliaanse bestuurders aan politieke wil. Hij waarschuwt voor acties als de besluitvorming op de lange baan wordt geschoven. Het is vooralsnog niet duidelijk wanneer de politici verder praten over de toekomst van het ambtenarenkorps. Met het oog op de viering van carnaval en de komende verkiezingen op de eilanden, eind april, kan het volgens minister Duncan nog wel even duren.