Meer ouderen minder zorg

Het aantal ouderen stijgt zo sterk dat er binnen enkele jaren een groot en blijvend tekort ontstaat aan verzorgend personeel. Terwijl het aantal 70-plussers tussen nu en 2050 verdubbelt, daalt het aantal ouderenverzorgers. In 2011 is er een tekort van zo’n 20.000 medewerkers.

pagina 12 en 13