Leegmelken pensioenpot gevolg politiek handelen

Het voortreffelijk betoog van prof. dr. Van Praag over het verkwanselen van indexatie op pensioenen door grote bedrijven bevat één extra pijnlijke onjuistheid (Opiniepagina, 13 februari). De auteur spreekt van het ‘leegmelken’ van indrukwekkend groeiende pensioenreserves bij de grote fondsen door de bedrijven die ze mede hielpen vormen. Dit ‘leegmelken’ was het gevolg van het (in de negentiger jaren) door een kabinet uitgesproken voornemen om de reserves van de grote pensioenfondsen ‘af te romen’ (zuivel blijft een gevaarlijke metafoor).

Het gevolg van dit nooit uitgevoerde voornemen was niet alleen het terugstorten van aanzienlijke reserves naar de ondernemingen, maar, en dat was nog veel ernstiger, het ‘uit angst’ reduceren of afschaffen van de bijdragen door werknemers aan de ‘bedrijfs’pensioenfondsen. De resulterende onbalans is een treurig voorbeeld van onwijs politiek handelen door de rijksoverheid.

Al met al zijn de gepensioneerden en de destijds wachtende slapers nog steeds de dupe van onverstandige uitspraken op regeringsniveau.

Ir. Jan C. Werkman

Leiden

    • Ir. Jan C. Werkman