Joyeus, trouw aan de partij

Maxime Verhagen Foto Roel Rozenburg DENHAAG:FEB2002 CDA_kamerlid Verhagen FOTO TWEEDE CAMERA TWEEDE CAMERA

Maxime Verhagen (Maastricht, 1956) heeft zijn ministerschap van Buitenlandse Zaken wel verdiend: vanaf 2002 heeft hij de fractie van het CDA in de Tweede Kamer zonder noemenswaardige incidenten weten te leiden. Dat had niet iedereen de joyeuze, uit Maastricht afkomstige katholiek van tevoren zonder meer toevertrouwd. Op enkele stekelige momenten na is Verhagen een trouwe secondant van de premier gebleken, en als zodanig een belangrijke figuur geweest in de terugkeer van het CDA naar het centrum van de macht na 2002.

Verhagen is het toonbeeld van een beroepspoliticus. Na een studie geschiedenis in Leiden speelde de gehele carrière van Verhagen zich in de partij af: bestuurder van de jeugdbeweging CDJA, persoonlijk medewerker van een Kamerlid en later van de hele fractie, voorzitter van de CDA-fractie in de gemeenteraad van Oegstgeest en vanaf 1989 lid van het Europees Parlement.

De Tweede Kamer betrad hij in 1994, in de nog magere oppositietijden voor het CDA. Buitenlandse Zaken en Defensie waren zijn terreinen, alsmede Europese Zaken, in de tijd dat het CDA nog een warm voorstander was van Europese integratie.

Het is zeker geen sinecure om voorzitter te zijn van een grote fractie als die van het CDA sinds 2002. Maar het bleef Verhagen grotendeels bespaard om voortdurende clashes tussen politici met een groot ego te moeten beslechten, wat in vroeger jaren nogal eens de hoofdtaak van CDA-fractievoorzitters was. Al was het maar door het gebrek aan grote ego’s in de Tweede Kamer: door de kaalslag bij het CDA in de jaren negentig bestond de fractie voornamelijk uit onzekere nieuwelingen in de politiek. Er was voor de gemoedelijke Maastrichtenaar dus weinig aanleiding zijn minzaamheid te laten varen.

Hoewel Verhagen zich op zijn favoriete terreinen, Buitenlandse Zaken en Defensie, de afgelopen jaren zoveel mogelijk op de achtergrond hield, was in sommige van de fractiestandpunten wel degelijk zijn hand zichtbaar. Zo had de fractie een broertje dood aan uitzending van troepen naar Afrika. Dat standpunt kan nog conflicten opleveren met coalitiepartner PvdA.

Verhagens voorkeuren brachten hem menigmaal in conflict met CDA-minister Bot, die hij thans opvolgt – dit jaar bijvoorbeeld over het sturen van een fregat naar de kust voor Libanon. Nu heeft hij, ongetwijfeld op joyeuze wijze, Buitenlandse Zaken voor zichzelf.