`Ja Zuster, Nee Zuster` in het Fries

WERGEA, 14 FEBR. Ja Zuster, Nee Zuster komt als het Friestalige Ja Suster, Nee Suster op de planken. De toneelvereniging Halbertsma uit Wergea heeft als eerste amateurtoneelgezelschap de rechten voor het stuk van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink verworven. Het is gebaseerd op de Nederlandstalige toneelversie van RO Theater uit 1999 door Jacques Klöters en Flip Broekman. Tryntsje van der Zee maakte de vertaling, die 23 februari in première gaat.