Invloedrijk politica

Gerda Verburg Foto Roel Rozenburg DEN HAAG:FEB2002 CDA_kamerlid Verburg FOTO TWEEDE CAMERA Tweede Camera

Gerda Verburg (Zwammerdam, 1957) was als CDA-woordvoerder Sociale Zaken in de Tweede Kamer een invloedrijk politica. De nummer twee van de CDA-fractie verdedigde de grootse hervorming van de sociale zekerheid van de afgelopen decennia te vuur en te zwaard en gold al langer als kanshebber op een ministerspost. Dat ‘de vrouw met de blonde lok’ nu naar Landbouw gaat, verbaast sommige partijgenoten wel enigszins. „Gerda beheerst vooral het sociaal-economisch dossier heel goed. Maar ik weet dat haar hart ook bij Landbouw ligt, want zij is een enthousiast paardrijder die in haar vrije tijd jureert bij wedstrijden”, zegt een fractiegenoot.

Verburgs ouders hadden een melkveehouderij, dus onbekend met de sector is ze niet. Begin jaren tachtig was ze ook actief voor de Christelijke Plattelands Jongeren.

Toen Verburg in 1998 plaatsnam in de Tweede Kamer had zij naam gemaakt als vakbondsvrouw. Uit die tijd dateren ook haar gelukkigste momenten, zoals ze tegen HP/De Tijd zei. In 1989 werd zij gekozen als eerste vrouwelijke bestuurder van de christelijke vakcentrale CNV. Zij reed naar huis en belde trots haar ouders. Ze beloofde hun de volgende morgen het hele verhaal te komen vertellen. „’s Nachts word ik uit bed gebeld: dat mijn vader een hersenbloeding heeft gehad. Later was ik zo blij dat ik mijn verkiezing toch nog met hem heb kunnen delen.” Dat zij minister zou worden, kon ze toen nog niet weten. Maar ze vond altijd wel dat er meer vrouwen in het kabinet moesten namens de christen-democraten. Vandaar ook haar bewondering voor Marga Klompé, namens de KVP de eerste vrouwelijke minister van de partijen die opgingen in het CDA.

Verburg vindt zichzelf snel, scherp en bijdehand. „Dat schiet anderen wel eens in het verkeerde keelgat. Dimmen zou beter zijn”, erkende ze eens. Mensen die haar kennen, prijzen haar oog voor de menselijke kant van Haags beleid. „Gerda kijkt altijd hoe het beleid uitpakt voor mensen”, zegt een fractiegenoot.

De gereformeerde Verburg zit ook goed in de partij-ideologie en lijkt wat dat betreft op Ab Klink, haar nieuwe collega op Volksgezondheid. Net als deze vertrouweling van premier Balkenende, ziet zij de overheid niet als predominant. Ze is volgens collega’s „streng maar sociaal” en zoekt naar mogelijkheden hoe de staat mensen kan helpen hun eigen problemen op te lossen.

Verburg woont in Woerden met haar levensgezellin. Elk jaar loopt zij een marathon, waarvoor zij om de dag traint.