Hoera, we hebben een ondernemer

Het nieuwe kabinet haalt de ICT Personality 2007 in huis. „Een parel in de kroon van Nederlands ondernemerschap”, zoals de scheidend minister Joop Wijn (Economische Zaken) hem noemde toen deze Jan Kees de Jager met zijn ISM eCompany een nieuw kantoor opende in de Van Nelle-fabriek in Rotterdam.

„Ik ken ook nog een succesvolle ondernemer”, moet formateur Jan Peter Balkenende gedacht hebben toen hij zijn lijstje van CDA-kandidaten opstelde. Want De Jager, de kandidaat-staatssecretaris van Financiën, komt net als hij uit het Zeeuwse Kapelle. Hij zat in zijn Innovatieplatform en in verschillende CDA-commissies. Naast het ondernemen vond hij ook nog tijd voor allerlei brancheactiviteiten.

Zijn ISM eCompany is een door overnames snel gegroeid bedrijf. Van 35 werknemers in 2003 tot 220 werknemers nu, valt op de website te lezen. Zij bouwen websites en adviseren over ‘e-learning’ en andere internettoepassingen.

Hoeveel omzet het bedrijf haalt is een raadsel. De nieuwe bewindsman blijkt een specialist in het just in time deponeren van jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel. Om geen strafrechtelijke overtreding te begaan moet dat binnen 13 maanden na afsluiting van het boekjaar. De laatste twee jaar heeft De Jager dat op het nippertje gedaan, eind januari. Met zijn cijfers over het boekjaar 2003 was hij vijf maanden te laat. Die deponeringen van ISM eCompany bevatten geen winst-en-verliesrekening, dus ook geen omzetcijfers. Volgens het weekblad FEM Business zou het bedrijf 7 miljoen euro hebben omgezet in 2005.

De Jager is een goede excuus-Jan Kees om gezeur te voorkomen over een gebrek aan mensen uit het bedrijfsleven. Natuurlijk, PvdA’er Frank Heemskerk (op Economische Zaken) is er ook nog, maar die maakte al op 33-jarige leeftijd de overstap van ABN Amro naar het parlement. De ChristenUnie wilde ex-ambtenaar Benne van Popta weghalen bij MKB-Nederland, maar deze christen uit het bedrijfsleven bedankte.

Wel komen nog inzichten in het bedrijfsleven van de vrouwelijke ministers Jacqueline Cramer (Milieu) en Ella Vogelaar (Integratie en Wijken) die commissaris zijn bij onder meer Unilever en Shell – althans bij hun Nederlandse vestigingen. Zij zullen deze nevenfuncties moeten neerleggen.

Voor ondernemingsfeministes wordt de lijst van vrouwen in de top van het bedrijfsleven gelukkig niet helemaal uitgedund. De veel genoemde kandidaat Trude Maas wordt geen bewindsvrouw. Zij kan haar commissariaten bij Schiphol, ABN Amro en Philips Nederland handhaven.

Daan van Lent

    • Daan van Lent