Hevig debat nieuwe leren

Al zeker een jaar woedt er een hevige woordenstrijd tussen voor- en tegenstanders van het nieuwe leren. Tegenstanders menen dat het onderwijsniveau is gedaald. Voorstanders vinden dat er met dat niveau niks mis is. Werkt het nieuwe leren nu wel of werkt het nu niet?

pagina 10 en 11