Het papier toont zich weer geduldig

Noord-Korea en de VS zoeken weer toenadering.

In Peking werd een akkoord gesloten over het opgeven van kernwapens in ruil voor hulp.

Mooi nieuws uit Peking: Noord-Korea geeft zijn nucleaire ambities op. In ruil voor veel hulp (olie, voedsel) zal de kluizenaarsstaat van Kim Jong-il niet langer dreigen met atoombommen. De ondergrondse kernwapentest die de wereld vier maanden geleden deed opschrikken, was eens maar nooit weer. In plaats daarvan gaan zowel de VS als buurland Japan praten over normalisering van de betrekkingen met Pyongyang.

Dat is de strekking van het akkoord dat gisteren tijdens het zogeheten zes-partijenoverleg in de Chinese hoofdstad naar buiten werd gebracht. Eerst was sprake van optimisme na een marathonsessie van zestien uur, en daarna van regelrechte opluchting toen bleek dat ook het regime in Pyongyang instemde met het onderhandelingsresultaat.

Maar opluchting of niet, alle bij de onderhandelingen met Noord-Korea betrokken partijen (Zuid-Korea, de VS, Rusland, Japan en China) blijven ook voorzichtig. Alle weten: met Pyongyang weet je het nooit.

De Verenigde Staten en Noord-Korea tekenden al eerder (in 1995) „een raamwerk” waarbij stopzetting van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma werd voorgespiegeld in ruil voor omvangrijke olieleveranties. Dat akkoord werd vijf jaar geleden ten grave gedragen. Volgens de VS omdat Noord-Korea zich niet aan de afspraken hield en in het geheim werkte aan uraniumverrijking. Volgens Noord-Korea omdat de VS zich niet aan de afspraken hielden en hun hulptoezeggingen niet nakwamen.

Anderhalf jaar geleden deed zich een herhaling van zetten voor. In september 2005 werd in het zes-partijenoverleg overeenstemming bereikt over een ‘Verklaring van uitgangspunten’. Die uitgangspunten – waarop in het gisteren gesloten akkoord wordt voortgeborduurd – zijn nucleaire ontwapening van Noord-Korea en Amerikaanse non-agressie jegens het regime in Pyongyang. Maar wederom zat diepgeworteld onderling wantrouwen succes in de weg. Washington vaardigde financiële sancties uit tegen de Banco Delta Asia in Macau, volgens de VS een draaischijf in criminele geldstromen van en naar Noord-Korea. Pyongyang reageerde met een nieuwe boycot van het zespartijenoverleg, vervolgens met raketlanceringen en uiteindelijk met zijn kernproef op 9 oktober.

Geen wonder dat de Amerikaanse gezant Christopher Hill gisteren een slag om de arm hield. Hij sprak over „een uitstekend resultaat”, „een zeer vaste stap voorwaarts” waarmee „we zeer ingenomen zijn”. Maar, zei hij ook: „Dit is nog maar de eerste fase van nucleaire ontwapening.” En: „We zijn er nog niet. We hebben nog een lange weg te gaan.”

Bekijk een interactieve geschiedenis van Noord-Korea op www.cfr.org/publication/11954

    • Wim Brummelman