Geëngageerd met milieu

Jacqueline Cramer Foto Michiel Wijnbergh Nederland, Arnhem, 19 okt 2004 Prof. Jacqueline Cramer hoogleraar milieu, erasmus universiteit Foto (c) Michiel Wijnbergh Wijnbergh, Michiel

Eind jaren zestig, ze was toen 18 jaar, deed het rapport van de Club van Rome haar besluiten om biologie te gaan studeren. Ze nam zich voor: „Ik ga iets aan milieuvervuiling doen.” Op een trip door de VS had Jacqueline Cramer gezien hoe Los Angeles verdween onder een deken van smerige lucht. Het verontrustte haar, maar ze bedacht ook dat hiervoor praktische oplossingen konden worden gevonden. Sindsdien draait haar leven voor een belangrijk deel om het milieu en het milieubeleid.

PvdA-lid Cramer (Amsterdam, 1951), is sinds 2005 hoogleraar duurzaam ondernemen van de universiteit van Utrecht, wordt nu minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeleid (VROM). Nog geen drie maanden geleden hield ze haar inaugurele rede onder de titel ‘Duurzaam ondernemen: van defensief naar innovatief’. Haar advies aan het bedrijfsleven was om duurzaamheid dusdanig in de onderneming te verankeren dat het leidt tot „een brede betrokkenheid van medewerkers hoog en laag in de organisatie en tot verdergaande vernieuwing”.

Cramer studeerde in 1976 af als biologe. Haar vader had een aantal kledingzaken. Ze woont in Arnhem waar ook haar eigen milieuadviesbureau is gevestigd, dat ze in 1999 oprichtte „om niet vast te lopen als manager, maar mijn eigen werk te doen, eigen denkkracht te behouden”. Na haar afstuderen werd Cramer actief in de milieubeweging, nam deel aan demonstraties tegen kernenergie. Ze was enkele jaren voorzitter van de Vereniging Milieudefensie. Het is, zei ze in interviews, een voordeel „dat ik in al die werelden actief heb geparticipeerd, zo kan ik bruggen slaan”.

Na haar baan bij de universiteit van Amsterdam kwam ze in dienst bij TNO waar ze de onderzoeksgroep milieutechnologie en beleid opzette. Ze werd gedetacheerd bij Philips en Akzo Nobel. Om, zoals ze zelf zei „het milieudenken te helpen integreren in bedrijfsstrategie en productontwikkeling”. Ze organiseerde het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling en nam het voorzitterschap op zich van het Kennisnetwerk Duurzame Productketen, een initiatief van Senter Novem, het agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Ze was ook verbonden aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), kroonlid van de SER en raakte in die hoedanigheid steeds weer in contact met de politiek. Er moeten nieuwe duurzame technologieën worden ontwikkeld, vindt Cramer. Ze zal daarbij niet „uitbundig zwaaien met subsidiepotten”.