Geduld met een vleugje humor

Ella Vogelaar Foto Rien Zilvold utrecht opinie en debat ella vogelaar foto rien zilvold
Ella Vogelaar Foto Rien Zilvold utrecht opinie en debat ella vogelaar foto rien zilvold Zilvold, Rien

PvdA’er Ella Vogelaar (Steenbergen, 1949) heeft als een van de weinige nieuwe kabinetsleden niet eerder een politieke functie bekleed. Maar ze kent het Haagse overlegcircuit goed en weet ook, vanuit haar eerdere functies, waar ze het straks als minister van Integratie en Wijkverbetering over heeft.

Van 2000 en 2002 leidde zij onder meer de werkgroep die VVD-minister Rita Verdonk adviseerde over een aangescherpt inburgeringsbeleid, de Taskforce Inburgering. Die moest ook de wachtlijsten voor de inburgeringscursussen en taallessen voor nieuwkomers wegwerken. Ook was ze lid van de commissie die de inburgeringsexamens onderzocht.

Vogelaar was in de jaren tachtig voorzitter van de de onderwijsbond Abop van de FNV. Jacques Tichelaar, die met Wouter Bos namens de PvdA de afgelopen weken de formatiebesprekingen voerde, was algemeen secretaris in dat bestuur. Vogelaar werd vicevoorzitter van de vakcentrale, en werd jarenlang gezien als beoogd voorzitter maar ze verloor het van Lodewijk de Waal. Vogelaar ging daarop voor Sociale Zaken de reorganisatie van de arbeidsbureaus leiden. Daarnaast heeft ze altijd veel nevenfuncties gehad. Ze leidde de vereniging van reïntegratiebedrijven en Novib.

In 2003 werd ze voorzitter van de Raad van Commissarissen van voedselconcern Unilever Nederland. Ze werd daarmee de eerste vrouwelijke president-commissaris van een beursgenoteerd bedrijf. Ze kreeg ook commissariaten bij andere organisaties, zoals het Havenbedrijf Rotterdam en werd bestuurslid van werkgeversvereniging VNO-NCW.

Vogelaar groeide op in het Brabantse Steenbergen. Haar ouders hadden een veebedrijf in het nabijgelegen Zeeuwse St. Philipsland. Ze ging naar de hbs in Zierikzee en later naar de sociale academie in Driebergen. Ze werd vormingsleidster in Gouda en was lid van de Communistische Partij Nederland voordat ze overstapte naar de PvdA. Ze wilde wereld veranderen, zei ze in een vraaggesprek in deze krant.

Als minister van Integratie en Wijkverbetering moet zij oplossingen zien te vinden voor de sociaal-etnische problemen in de achterstandswijken, vooral in de grote steden. Eind 2005 liet ze zien met geduld en humor partijen bij elkaar te kunnen brengen. Kordaat leidde ze aan de vooravond van de invoering van het nieuwe zorgstelsel de onderhandelingen tussen stakende huisartsen, de zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid over onder meer het inkomen van huisartsen. Binnen een maand kwam ze tot een akkoord.

Rectificatie / Gerectificeerd

Het portret van Ella Vogelaar, Geduld met een vleugje humor (14 februari, pagina 5), vermeldt dat ze als voorzitter van de raad van commissarissen van voedselconcern Unilever Nederland de eerste vrouwelijke president-commissaris van een beursgenoteerd bedrijf werd. Unilever Nederland BV is echter niet beursgenoteerd; het is een dochteronderneming van de wel beursgenoteerde Unilever NV.