Ellende onderwijs

Ter aanvulling op het stuk van Lodewijk Pessers (nrc.next, 12 februari): ik zie niet zozeer de onderwijskundigen maar de pedagogische instituten als de bron van de ellende in het onderwijs. Die instituten, zoals het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum en de `onderwijsinnovator` KPC Groep verzorgen cursussen voor schoolleidingen, die op hun beurt docenten op cursus sturen om de nieuw verworven inzichten in praktijk te kunnen brengen. Opvallend is hoe eenvormig de scholen voor het voortgezet onderwijs daardoor worden. Zo heten afdelingsleiders in de vacatures nu teamleiders omdat op bijna alle scholen de teamstructuur ingang heeft gevonden. In de praktijk betekent dit weer extra vergadertijd.

    • Simon Broerse Barsingerhorn