correcties & aanvullingen

Auteursnaam

Bij het stukje Insecten in Hollywood in de rubriek ‘lezing’ (13 februari, pagina 22) ontbrak de auteursnaam. De auteur is Marion de Boo.