Co-piloot van Balkenende

Ab Klink Foto Roel Rozenburg Den Haag:10.10.6 Ab Klink, directeur CDA/WI. © foto Roel Rozenburg Rozenburg, Roel

Ab Klink (Stellendam, 1958) geldt als een van de grootste verrassingen in het nieuwe kabinet. Bij het grote publiek is hij een onbekende en zijn politieke ervaring beperkt zich tot het lidmaatschap van de Eerste Kamer. Binnen de partij speelt Klink echter al jaren een prominente rol. CDA’ers noemen hem de partij-ideoloog en „beeldbepalend bij het uitzetten van grote beleidslijnen”. Als goede vriend van premier Balkenende vervult hij achter de schermen vaak de rol van co-piloot. In 1999 werd Klink directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Hij schreef rapporten over de hervorming van de verzorgingsstaat. Het ministerschap van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) past hem vanwege zijn affiniteit met de sector.

Klink ziet zichzelf graag als geestelijk vader van het nieuwe zorgstelsel. Zijn invloed is ook zichtbaar in het CDA-verkiezingsprogramma, hij leverde een belangrijke bijdrage als secretaris van de programmacommissie. De zorgparagraaf van het CDA-programma viel op door zijn uiterst liberale toon. Het CDA is groot voorstander van meer marktwerking in de zorg, zozeer dat het Centraal Planbureau dat als „radicaal en risicovol” omschreef. In de coalitie met de PvdA en de CU zal Klink zich wat dat betreft in moeten houden. Mensen die Klink kennen noemen hem „bescheiden” en prijzen zijn vooruitziende blik. „Hij schreef over de komst van wachtlijsten in de zorg, nog voordat ze er waren. Hij hamerde al op de te verwachten tekorten op de arbeidsmarkt toen de werkloosheid nog aan het stijgen was”, aldus een CDA-Kamerlid.

Klink komt uit een orthodox hervormd gezin. Als tiener raakte hij al geboeid door de politiek. Klink leek als mavo-scholier geen hoogvlieger. Maar de harde werker zette door. Hij doorliep havo en atheneum waardoor hij sociologie in Rotterdam kon studeren. In 1991 promoveerde hij in Leiden op het proefschrift Christen-democratie en overheid. Daarin bracht hij katholieke en protestantse ideeën samen die hij nog altijd uitdraagt. Volgens hem moeten mensen op basis van eigen verantwoordelijkheid keuzes maken (soevereiniteit in eigen kring) en heeft de overheid alleen een taak te vervullen als maatschappelijke organisaties daartoe niet in staat zijn (het katholieke subsidiariteitsbeginsel).

Klink is een van de belangrijkste vertrouwelingen van Balkenende. Beiden wonen in Capelle aan den IJssel. Klink heeft drie zoons, die hij tot verbazing van partijgenoten vaak meeneemt naar CDA-congressen.