Verdeling ministersposten rond

De onderhandelaars voor een nieuw kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie hebben gisteravond een akkoord bereikt over de verdeling van de ministers en staatssecretarissen.

Dat hebben de fractievoorzitters Verhagen (CDA), Bos (PvdA) en Rouvoet (ChristenUnie) bekendgemaakt na hun eerste overleg met de vrijdag benoemde formateur Balkenende (CDA).

Het CDA krijgt: Algemene Zaken, Sociale Zaken, Economische Zaken, Volksgezondheid, Buitenlandse Zaken, Justitie, Verkeer en Waterstaat en Landbouw.

De PvdA : Financiën, Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Milieu, Integratie en Wijkverbetering en Ontwikkelingssamenwerking.

De ChristenUnie: Defensie en Jeugd en Gezin.

Vooral over de verdeling van Sociale Zaken, Economische Zaken en Onderwijs bestond gisteren nog onenigheid tussen CDA en PvdA. Het CDA heeft met Sociale Zaken genoegen genomen, mede omdat dat een goede post kan zijn voor Piet Hein Donner. De afgetreden minister van Justitie wilde graag terug naar zijn oude post, maar de zittende minister (Hirsch Ballin) wilde blijven zitten. De fractievoorzitters toonden zich tevreden met het resultaat.

Het CDA krijgt verder vier staatssecretarissen: (Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Financiën en Defensie). De PvdA krijgt er zes (Europese Zaken, Sociale Zaken, Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onderwijs en Economische Zaken). De ChristenUnie krijgt een staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat.

Wie de kabinetsposten gaan bezetten, is grotendeels nog niet duidelijk. Zeker zijn CDA-leider Jan Peter Balkenende (Algemene Zaken) en zijn PvdA-collega Wouter Bos (Financiën).

Ook andere ministersposten lijken vrijwel zeker: André Rouvoet (Jeugd en Gezin), Eimert van Middelkoop (CU, Defensie), Piet Hein Donner (CDA, Sociale Zaken), Ernst Hirsch Ballin (CDA, Justitie), Guusje ter Horst (PvdA, Binnenlandse Zaken) en Gerda Verburg (CDA, Landbouw).

De andere posten zijn onzekerder. Wel worden namen genoemd, zoals de CDA’ers Eurlings (Verkeer en Waterstaat), Smit (Volksgezondheid), Klink (Economische Zaken) en Van der Hoeven (ook Economische Zaken). Bij de PvdA gaan namen rond als Jacqueline Cramer (Milieu), Aboutaleb (Onderwijs), Paul Depla (Integratie en Wijkverbetering), Dijksma (Ontwikkelingssamenwerking) en Koenders (idem).