Tekort bij aanleg HSL nog groter

De tegenvaller van 222 miljoen euro voor de HSL-Zuid die demissionair minister Peijs (CDA, Verkeer) vorige maand aankondigde, bedraagt in werkelijkheid bijna het dubbele. Tegelijk is jarenlang een meevaller van ruim 200 miljoen over het hoofd gezien.

Dat schrijven financieel stafmedewerkers in de Tweede Kamer aan de commissie Verkeer en Waterstaat. Zij deden op verzoek van de Kamer onderzoek naar de financiële onderbouwing van de hogesnelheidslijn, de snelle treinverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Die boekhouding is een rommeltje, zeggen ze.

De Tweede Kamercommissie debatteert morgen met Peijs over de nieuwste tegenvallers. Die worden onder meer veroorzaakt door een aanzienlijke vertraging in de oplevering. De snelle treinen naar Brussel en Parijs gaan niet dit voorjaar maar eind 2008 rijden.

De stafmedewerkers van de commissie voor de Rijksuitgaven, die de berekeningen van Peijs hebben geanalyseerd, stellen vast dat verkeerde rekenmethodes zijn gebruikt. De toelichting die hierover aan Peijs is gevraagd, is niet gekomen.

Voor Tweede Kamerlid Duyvendak (GroenLinks) is het echter mooi geweest: „De minister moet opstappen, dit is echt niet meer te verantwoorden. Ik reken haar dit heel zwaar aan” . Zijn collega Dijksma (PvdA) zegt na een snelle blik op de conclusies: „Dit ziet er ernstig uit”. Minister Peijs gaat over twee weken aan de slag als Commissaris van de Koningin in Zeeland, maar Duyvendak vindt het niet te laat voor een politiek oordeel. „Ze was dubbel gewaarschuwd, door ons maar ook door de enquête van de commissie-Duyvesteijn naar de ontsporingen bij grote infrastructurele werken. Ze heeft het uit de hand laten lopen, niet alleen financieel maar ook bij het management.”

Volgens de nieuwste rapportage zal het verlies aan inkomsten niet 222 miljoen maar ruim 400 miljoen euro bedragen. Daar komen nog eens tientallen miljoenen bij, doordat Peijs volgens de medewerkers grote risico's over het hoofd heeft gezien. Gelukkige bijkomstigheid is echter, aldus het rapport, dat ten onrechte steeds werd uitgegaan van het prijspeil van jaren geleden, waardoor de inkomsten ook te laag zijn ingeschat.