STELLINGEN

Samenwerking in ontwikkelingssamenwerking is vaak onderbelicht met als gevolg dat ontwikkeling stagneert en/of uitblijft.

Jakolien Leenders

Wageningen Universiteit

Mensen uit ontwikkelingslanden toegang geven tot toponderwijs in de ontwikkelde wereld is de beste bijdrage aan de ontwikkeling van de wereld.

B. Drini

Technische Universiteit Delft

Toename van de welvaart in ontwikkelingslanden is alleen mogelijk in combinatie met een afname van de welvaart in het Westen.

Ilse Quirijns

Wageningen Universiteit

Om de levenskwaliteit van mens en milieu te waarborgen, is het wenselijk om de wereldbevolking niet verder te laten groeien.

F. van der Heyden

Technische Universiteit Delft

Niet elke verandering is een verbetering. Elke verbetering is wel een verandering.

Marleen Manders

Wageningen Universiteit

Opgedane kennis leidt niet altijd tot wijsheid.

R.A. Maduro

Rijksuniversiteit Groningen