Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning

Sinds begin dit jaar houden hypotheekaanbieders zich aan een nieuwe gedragscode. Om te voorkomen dat huizenkopers door te hoge woonlasten in de problemen komen is onderling afgesproken dat zij niet meer dan 4,5 keer het bedrag van hun bruto-inkomen mogen lenen. Een goede regel, maar wel een die ervoor zorgt dat er een groeiende groep is die door de hoogte van hun inkomen net geen woning kan kopen.

Toetsrente

Het draait allemaal om de zogenoemde woonquote; de verhouding tussen de hypotheeklasten en het vaste bruto-inkomen. Hierbij wordt uitgegaan van hoeveel procent er bij een bepaalde rentestand verantwoord aan woonlasten kan worden uitgegeven. Het Nationaal Instituut Budgetvoorlichting (Nibud) stelt hiervoor woonlastnormen op die op hun site zijn in te zien. Het toetsingsinkomen is het eerste dat van belang is, omdat het de grondslag is voor de hypotheek. Niet alle banken hanteren bij het bepalen van het inkomen dezelfde uitgangspunten. Zo rekent de ene bank een structurele dertiende maand en overwerk wel mee, de andere niet. Ook naar de uitgaven wordt gekeken. Het kan de moeite lonen om bij een aantal hypotheekaanbieders langs te gaan.

Dat geldt ook voor het tweede deel van de berekening. Om te voorkomen dat huizenkopers massaal kiezen voor een hypotheek met de laagste korte variabele rente en bij een renteverhoging in problemen komen is de toetsrente in het leven geroepen. Bij een rentevaste periode van korter dan tien jaar wordt bij de berekening van de woonquote de rente op een staatslening genomen, verhoogd met een opslag. Bij de bepaling van de woonquote wordt uitgegaan van de lasten die zouden horen bij een dertigjarige rente op een annuïteitenhypotheek waarbij gestaag wordt afgelost.

Opschonen

Wie in de nabije toekomst een huis wil kopen doet er goed aan zijn financiële situatie in een vroeg stadium op te schonen. Hoe meer eigen geld wordt ingebracht, hoe lager de benodigde hypotheeklening. Houdt rekening met de bijkomende kosten. Inrichting en verhuizing kosten bij een bestaande woning rond 10 procent van de waarde van de woning en bij een nieuwbouwhuis 15 procent. Steek dus niet al het spaargeld in de hypotheek, anders moet er later weer geleend worden. Kijk voor je een offerte aanvraagt naar je uitstaande leningen. Deze zijn van invloed op de hoogte van de hypotheek. Elke hypotheekaanbieder controleert bij een hypotheekaanvraag de gegevens van de aanvrager bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel. Leningen en betalingsachterstanden staan hier geregistreerd. Betaal eerst persoonlijke leningen af. Let ook op doorlopende kredieten zoals klantenkaarten of een krediet dat is gekoppeld aan een betaalrekening. Zelfs als er bij die kredieten niets is opgenomen gaat de gehele opnameruimte ten kostte van de hypotheekruimte. Afbetaling van studieschuld of belastingschuld staan overigens niet geregistreerd.

Binnen bereik

Is het beoogde huis niet duurder dan 240.000 euro, overweeg dan de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het Waarborgfonds staat dan garant voor de terugbetaling van het hypotheekbedrag aan de geldverstrekker. Dit resulteert in een rentevoordeel dat kan oplopen tot 0,5 procent. Is het huis nog niet binnen bereik dan kan het een mogelijkheid zijn een ander – ouders, broers en zussen – garant te laten staan voor het hypotheekbedrag.

Cleo Scheerboom

Op www.nhg.nl staan alle voorwaarden voor Nationale Hypotheek Garantie.

    • Cleo Scheerboom