Minder verzorgers voor meer ouderen

Ben Vollaard

Het aantal ouderen stijgt zo sterk dat er binnen enkele jaren een groot en blijvend tekort ontstaat aan verzorgend personeel. In 2011 is er een tekort van zo’n 20.000 medewerkers in verzorgings- en verpleeghuizen. Dat verwacht onderzoeksbureau voor de gezondheidszorg Prismant. Vooral ziekenverzorgers en ondersteunend personeel zijn moeilijk te vinden. Daar komt een tekort van 6.000 medewerkers in de thuiszorg bij.

Terwijl het aantal 70-plussers tussen nu en 2050 verdubbelt, daalt het aantal gediplomeerde ouderenverzorgers. Door de economische opleving kiezen minder jongeren voor een opleiding in de zorg.

Door het oplopende personeelstekort komt de kwaliteit van de ouderenzorg in de knel, zegt Anton Westerlaken, lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. „Met minder personeel voor meer ouderen moeten we nadenken over wat nog mensvriendelijke zorg is.”

Zorgverleners zijn weinig enthousiast over werving van buitenlands personeel. De Nederlandse taal blijkt een te groot probleem, ook voor dat personeel zelf.

De zorgverleners zien de oplossing vooral in meer parttimecontracten en langer doorwerken. Daarnaast scholen zij werklozen en werknemers uit andere sectoren om.

Pyjamadag:pagina 15

    • Ben Vollaard