Merel in het satansrijk

De daad van het dichten voltrekt zich onbegrijpelijk vanzelf in de nieuwe bundel Situaties (Arbeiderspers, €17,95) van Eva Gerlach, aldus Arie van den berg. De daad van het dichten voltrekt zich onbegrijpelijk vanzelf, vindt Arie van den Berg na lezing van de nieuwe bundel Situaties (Arbeiderspers, €17,95) met ‘grootse’ poëzie van Eva Gerlach. Zie pagina 31

De daad van het dichten voltrekt zich onbegrijpelijk vanzelf in de nieuwe bundel Situaties (Arbeiderspers, €17,95) van Eva Gerlach, aldus Arie van den berg. ‘Eva Gerlach is een dichter van het ongerijmde. Daarvan zijn er meer, maar weinig van haar collega’s dwalen zo quasi terloops door de coulissen van fantasie en zinsbegoocheling. Niets is daarin zeker of bestendig, maar voor de duur van een knipoog zijn er soms heldere momenten. Ogenblikken waarop duidelijk wordt dat de werkelijkheid zich niet vangen laat. [...] Meer nog dan in haar vorige bundel, Een bed van mensenvlees (2003), leidt Gerlach haar lezers in Situaties door een pandemonium. In dit satansrijk zingt zelfs de merel op de lichtmast valse, troosteloze teksten. Er is dus verheviging, maar niet in de zin van ‘meer van hetzelfde’. De poëzie in Situaties staat niet los van het vroegere werk, maar in de taal toont zich een doorgaande ontwikkeling. Die taal is nog altijd elliptisch – zinnen worden vaak niet afgemaakt –, maar verschoof de betekenis vroeger per regel, nu gebeurt dat dikwijls per woord.

Gerlach blijft verbazen. Honderd pagina’s, en geen moment waarop de kwaliteit vermindert. Dit is grootse poëzie.’