‘Lawaai grootste bedreiging’

Geluidhinder dreigt uit te groeien tot het grootste milieuprobleem van Nederland.

Dat stelt de Stichting Geluidshinder in een brochure, die vanmiddag in Den Haag wordt aangeboden aan de Gezondheidsraad.

Op dit moment brengt, wat milieuproblemen betreft, gebrekkige luchtkwaliteit de grootste schade toe aan de gezondheid. Vooral fijn stof is de boosdoener. Over tien jaar zal geluidhinder op nummer één staan, zo voorspelt medisch milieukundig medewerker Rita Slob van de GGD Rotterdam-Rijnmond, mede-auteur van de brochure die is opgesteld op basis van bestaand wetenschappelijk onderzoek.

De belangrijkste symptomen van gezondheidsschade door geluidhinder zijn stress door gebrek aan slaap, verhoogde kans op hart- en vaatziekten, en verminderde leerprestaties van kinderen, aldus de stichting. De kosten van deze schade worden geschat op één miljard euro per jaar.

Gezondheidsschade wordt gemeten aan de hand van het verlies aan gezonde levensjaren. Deze maat, Disability Adjusted Life Years (DALY) genoemd, maakt een vergelijking mogelijk van factoren die ziekten veroorzaken en de levensduur verkorten.

De stichting maakt ook een vergelijking met schade door verkeersongevallen. „Als de huidige trends zich doorzetten, dan zal over tien jaar meer gezondheidsschade optreden door geluidhinder dan door verkeersongevallen”, aldus Rita Slob.