Kamp doet aangifte in ‘martelzaak’ in Irak

Demissionair minister Kamp (Defensie) heeft gisteren aangifte gedaan tegen een niet nader genoemde militair, of militairen, wegens ‘het ernstig vermoeden’ van opzettelijke schending van het ambtsgeheim.

De aangifte betreft lekken naar de pers in de zaak van de vermeende martelingen in Irak. Inzet is de vraag wie de Volkskrant vorig jaar heeft ingelicht over het verhoren van Iraakse gevangenen tegen de regels in (ze werden blootgesteld aan hard geluid, er werd met water gegooid) en de krant interne stukken van Defensie daarover ter beschikking heeft gesteld.

In zijn weblog op de website van het ministerie van Defensie vraagt Kamp zich af hoe het komt dat de krant, die afgelopen zaterdag een reconstructie bracht van de totstandkoming van het verhaal, de bron van het verhaal heeft omschreven als ‘generaal X’, terwijl hoofdredacteur Pieter Broertjes van de Volkskrant eerder in een radio-interview heeft gezegd dat het om voormalig bevelhebber van de Marechaussee Neisingh ging.

Naar de feitelijke inhoud van het artikel, dat op 17 november verscheen, wordt inmiddels door een commissie van deskundigen een onderzoek ingesteld.

Kamp constateert op zijn weblog dat de krant een andere (ex-)medewerker of medewerkers van Defensie aanwijst als bron van de interne stukken van Defensie die de basis vormden van het artikel. Het ambtsgeheim van ambtenaren verbiedt zulke acties, ook wanneer zij, zoals Neisingh, de actieve dienst verlaten hebben.

Minister Kamp liet al weten dat de naar zijn oordeel onjuiste onthullingen, waarin gedragingen van MIVD-personeel in Irak in 2003 zijn omschreven als ‘marteling’, schade hebben toegebracht aan het aanzien van de krijgsmacht. Nog niet opgehelderd is waarom de Volkskrant noch minister Kamp zelf op 17 november op de hoogte bleek te zijn van het feit dat het Openbaar Ministerie in 2003 geen reden had gezien om over te gaan tot strafrechtelijke vervolging.

Lees meer over de kwestie op: www.defensie.nl en www.henkkamp.nl

    • Raymond van den Boogaard