Erasmus MC moet inzage dossier geven

Het Erasmus Medisch Centrum moet het Openbaar Ministerie inzage geven in het medisch dossier van een overleden patiënt. Het dossier van een andere overledene mag wel dicht blijven.

De Rotterdamse strafrechter deed die uitspraak vandaag in het proefproces dat door het Rotterdamse ziekenhuis was aangespannen tegen het OM.

Het Erasmus ziekenhuis weigerde de dossiers van twee overleden patiënten af te staan aan het OM. Het OM wilde de dossiers inzien omdat in beide zaken aangifte was gedaan door nabestaanden. In beide zaken bestaat een vermoeden van medisch falen en daarmee van dood door schuld, een misdrijf waar twee jaar gevangenisstraf op staat.

Het ziekenhuis weigerde inzage te geven om principiële redenen. Volgens het ziekenhuis vallen de dossiers onder het medisch beroepsgeheim. Het OM stelt dat het ziekenhuis mogelijk medisch falen wil verhullen door geen inzage te geven in het dossier.

De rechter geeft het OM gelijk in de zaak van een vrouw die op 11 juli 2004 overleed. De vrouw had die dag de eerste hulp van het ziekenhuis bezocht, was behandeld en naar huis gestuurd. Daar werd ze opnieuw onwel. Ze overleed op weg naar het ziekenhuis.

Volgens de rechter is er in deze zaak voldoende vermoeden dat een van de artsen „minder zorgvuldig of onzorgvuldig heeft gehandeld”. Volgens de rechter is alleen aan de hand van het dossier het medisch handelen te reconstrueren. Volgens de rechter gaat in deze zaak het belang van waarheidsvinding boven het medisch beroepsgeheim.

Overigens stelt de rechter dat er in deze zaak sprake is van „zeer uitzonderlijke omstandigheden”, die rechtvaardigen dat de geheimhoudingsplicht wordt doorbroken en het medisch dossier ter inzage aan het OM wordt gegeven.

In de andere zaak, waarin een vrouw overleed na operatie door een gynaecoloog, hoeft het ziekenhuis geen inzage te geven. De zaak was eerder onderzocht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De inspectie had destijds geen strafbare feiten vastgesteld.