Einde nadert van omstreden Duitse ‘Volkswagen-wet’

De kans dat de omstreden beschermingsconstructies van de Duitse autofabrikant Volkswagen zullen sneuvelen, is vanochtend verder toegenomen. De advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg verklaarde vandaag dat de constructies in strijd zijn met het vrije kapitaalverkeer in de Europese Unie.

Advocaat-generaal Damazo Ruiz-Jarabo Colomer adviseerde de rechters dan ook om een klacht van de Europese Commissie tegen de Duitse regels gegrond te verklaren. Vaak volgt het Hof de aanbeveling van de advocaat-generaal, maar dat staat niet op voorhand vast.

De omstreden beschermingsconstructies voor Volkswagen zijn vastgelegd in een speciale Volkswagen-wet, die dateert uit het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw. Met de wet wilde de Duitse overheid een vijandige overname van het autoconcern verhinderen.

De wet bepaalt dat aandeelhouders maximaal 20 procent van het stemrecht kunnen verwerven, ongeacht de omvang van hun deelneming. Ook geeft de wet deelstaat Nedersaksen, waar de belangrijkste Volkswagen-fabrieken zijn geconcentreerd, een bevoorrechte positie.

De deelstaat mag twee commissarissen afvaardigen, ongeacht de omvang van het belang in de onderneming. Belangrijke besluiten, zoals het verplaatsen van vestigingen, moeten bovendien met 80 procent van de stemmen worden genomen.

De Volkswagen-wet is al jaren een twistpunt tussen de Europese Commissie en de Duitse regering. Vooral tussen Frits Bolkestein, van 1994 tot 2004 eurocommissaris op de post Interne Markt, en oud-kanselier Gerhard Schröder liep de zaak hoop op. Juristen achten de kans gering dat de wet overeind zal blijven, onder andere omdat in andere landen vergelijkbare constructies op last van Brussel zijn geschrapt.

Afschaffing van de wet zou onmiddellijk ten goede komen aan autofabrikant Porsche, die met een belang van 27,4 procent de grootste aandeelhouder in het bedrijf is. Porsche zou meer stemrecht kunnen opeisen. Het bedrijf uit Stuttgart ondersteunt dan ook de klacht van de Commissie tegen de Duitse overheid.

Rectificatie / Gerectificeerd

In Einde nadert van omstreden Duitse ‘Volkswagen-wet’ (13 februari, pagina 15) staat dat Frits Bolkestein van 1994 tot 2004 eurocommissaris op de post Interne Markt was. Hij was lid van de Europese Commissie van 15 september 1999 tot 22 november 2004.