Doorbraak overleg over Noord-Korea

In Peking is vanochtend een doorbraak bereikt in de onderhandelingen over stopzetting van Noord-Korea’s kernwapenprogramma. De VS gaan nu met Pyongyang praten over normalisering van relaties.

De Amerikaanse regering heeft enthousiast gereageerd op het principeakkoord. Onderhandelaar Christopher Hill sprak van een „uitstekend ontwerp”. Maar hij en andere diplomaten benadrukten ook dat slechts „een eerste stap” is gezet, en dat het succes van de nu gesloten overeenkomst afhangt van verdere gesprekken en concrete uitvoering van de afspraken. Eerder werd een in 1995 gesloten akkoord over stopzetting van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma alsnog getorpedeerd.

Het akkoord in Peking kwam tot stand in het zogeheten zes-partijenoverleg, waaraan ook Zuid-Korea, Rusland, Japan en voorzitter China deelnemen. Noord-Korea heeft toegezegd dat het zijn belangrijke nucleaire installaties in Yongbyon binnen zestig dagen zal stilleggen. In ruil daarvoor krijgt het onder andere voedselhulp en 50.000 ton olie. Daarnaast moet Pyongyang een lijst overleggen van al zijn nucleaire programma’s (naast plutoniumwinning in Yongbyon onder andere ook die voor verrijking van uranium) en alle installaties en voorraden ontmantelen. In ruil krijgt Noord-Korea nog eens 950.000 ton olie.

Het tweede spoor van de overeenkomst betreft de diplomatieke inspanningen om tot normalisering van de betrekkingen te komen en veiligheid te bereiken in Noordoost-Azië. Washington gaat in op de wens van Pyongyang om bilaterale onderhandelingen te voeren over toenadering. Ook Japan zal dergelijke rechtstreekse gesprekken gaan voeren met Noord-Korea.

Noord-Korea wil niet langer door de VS worden beschouwd als ‘terroristische staat’. Washington heeft gezegd de financiële sancties tegen het land te willen herzien. De toenadering moet uiteindelijk leiden tot een vredesakkoord. Formeel verkeren beide landen na de Koreaanse oorlog nog steeds in staat van oorlog.

De zes partijen komen op 19 maart weer bijeen. Critici reageerden dat bijzonderheden en tijdschema’s ontbreken. Volgens de voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de VN, John Bolton, krijgt Pyongyang olie zonder dat vaststaat dat Noord-Korea zijn nucleaire ambities echt opgeeft.

Tekst van het akkoord via: www.fmprc.goc.cn/eng