De zoveel-en- veertigste van Brusselmans

Herman Brusselmans: Muggepuut. Prometheus, 56 blz. € 16,95 In zijn zoveel-en-veertigste roman, Muggepuut, (Prometheus, €16,95), schrijft Herman Brusselmans ‘voortslingerende cafégesprekken zo op dat je ze zelf gevoerd zou willen hebben’, aldus Arjen Fortuin. Zie pagina 31

Arjen Fortuin gaf in zijn recensie van de nieuwe Brusselmans de volgende argumenten om het boek te lezen. ‘Geen mens die Muggepuut zal lezen om de plot. Muggepuut lees je omdat je niet wilt stoppen’:

Omdat Brusselmans de nergens toe dienende, langzaam voortslingerende cafégesprekken zo opschrijft dat je ze eigenlijk zelf gevoerd zou willen hebben. Zoals je steeds weer wil lezen hoe contacten van het hoofdpersonage met vrouwen de trekken van voorspel beginnen te vertonen, waarna een en ander toch weer ruw en onbarmhartig wordt afgekapt.

Omdat Brusselmans’ zinnen altijd lopen en hij zijn woorden met zorg kiest. Al komt hij vervolgens vaak uit bij preut, poepen en gat.

Omdat Brusselmans je aan het lachen maakt, wat heel wat is aan de vooravond van een Boekenweek waarin het thema (‘Lof der zotheid’) menigeen ertoe zal verleiden te beweren dat er in de Nederlandse letteren helemaal niets te lachen valt.

Omdat Brusselmans zijn helden steeds weer een tragische bodem weet te geven, hoezeer die in zijn veertig boeken (op de achterflap is hij de tel zelf al kwijt) ook op elkaar lijken en vooral op de vaak opduikende ‘Herman Brusselmans’.

lees de recensie: nrc.nl/ boeken

Herman Brusselmans: Muggepuut. Prometheus, 56 blz. € 16,95