De empathische aarzelingen van Darwin

David Quammen schreef met The Reluctant Mr. Darwin (Atlas Books, €23,–) het verhaal van de grondlegger van de evolutieleer. David Quammen schreef met The Reluctant Mr. Darwin (Atlas Books, €23,–) het verhaal van de grondlegger van de evolutieleer. ‘Zelden was een biografie zo beknopt en tegelijkertijd zo leesbaar en goed aangevuld met historische details,’ vindt Sander Voormolen. Zie pagina 28 ’De kracht van dit boek schuilt vooral in de evocatie van een tijd, een plaats en een milieu’, aldus Elmer Schönberger over de Diairies 1907-1914 (Faber and Faber, €43,–) van componist en praatgrage chroniqueur Sergej Prokofjev. Zie pagina 32

David Quammen schreef met The Reluctant Mr. Darwin (Atlas Books, €23,–) het verhaal van de grondlegger van de evolutieleer. ‘Wat kan een nieuw boek over het leven van Darwin nog toevoegen aan wat er al over hem geschreven is? Die vraag wordt overbodig bij het lezen van The Reluctant Mr. Darwin van de Amerikaanse wetenschapsjournalist David Quammen. Zelden was een biografie zo beknopt en tegelijkertijd zo leesbaar en goed aangevuld met historische details die de ideevorming van de hoofdpersoon in perspectief plaatsen. Quammen beschrijft ondermeer hoe Darwin jarenlang worstelde met de manier waarop hij zijn denkbeelden over een gemeenschappelijke oorsprong van soorten het best naar buiten kon brengen. In het 17de-eeuwse Engeland domineerde de Anglicaanse kerk het academische klimaat. Wie zich atheïstisch opstelde, belandde automatisch in een radicale hoek die zich ook verzette tegen de klassenmaatschappij. Darwin was zelf zijn geloof in God verloren maar was getrouwd met zijn diepgelovige nicht, van wie hij zielsveel hield. Zijn evolutiedenkbeelden hield hij daarom maar liever voor zich. Niet vaak is het levensverhaal van de vader van de evolutietheorie zo menselijk en literair verwoord’, vindt Sander Voormolen.