CBS: 2006 was uitstekend jaar voor economie

De Nederlandse economie heeft met een groei van 2,9 procent een uitstekend jaar achter de rug. In het vierde kwartaal van 2006 bedroeg de groei 2,7 procent.

Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekendgemaakt.

De groei over 2006 is evenwel lager dan het de 3,25 procent waarvan het kabinet uitging in de Miljoenennota die op Prinsjesdag werd gepresenteerd.

Duitsland rapporteerde vanmorgen een groei van 2,7 procent over 2006, en Frankrijk van 2 procent. De Nederlandse economische groei werd in het vierde kwartaal licht negatief beïnvloed door de uitzonderlijk zachte herfst. Hierdoor was de vraag naar aardgas van consumenten 20 procent lager en droeg de energiesector derhalve minder aan de groei bij.

De werkgelegenheid is het afgelopen jaar verder aangetrokken, op jaarbasis met 1,4 procent. In het vierde kwartaal kwamen er bijna 150.000 banen bij. Volgens Michiel Vergeer, econoom van het CBS, is er sprake van een snel krapper worden van de arbeidsmarkt, maar nog niet van oververhitting zoals in 2000/2001. Nadat aanvankelijk vooral jongeren van de aantrekkende werkgelegenheid profiteerden, maken nu ook mensen van middelbare leeftijd meer kans op de arbeidsmarkt. Alleen ouderen en allochtonen profiteren nog nauwelijks van de openstaande vacatures.

Ondanks de spanningen op de arbeidsmarkt blijven de loonstijgingen vooralsnog gematigd. Dit is gunstig voor de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. Nederland kan door grotere flexibiliteit van de arbeidsmarkten en een open economie sneller aansluiting vinden bij de groei van de wereldhandel, aldus het CBS.

De groei van de Nederlandse economie werd afgelopen jaar, net als in 2005, vooral aangewakkerd door de export. Deze was in 2006 7,5 procent hoger dan het jaar ervoor. Ook de bedrijfsinvesteringen trokken aan. De snelste groei vertoonden handel, horeca, bouw en financiële en zakelijke diensten.

Anders dan in 2005 droegen ook de aantrekkende bestedingen van consumenten bij aan de groei. Zij hebben hun aankopen onder meer gefinancierd met hypotheken. Vorig jaar namen de woninghypotheken met zo’n 40 miljard euro toe tot 540 miljard euro, aldus het CBS.

herrijzenis:pagina 15