Canada dreigt lidstaten NAVO

Als Canada en de NAVO hun steun aan Afghanistan niet uitbreiden en hun troepen niet beter inzetten, moet Canada overwegen zich na 2009 terug te trekken uit Afghanistan. Met die boodschap in een gisteren verschenen rapport probeert de Canadese Senaatscommissie voor Nationale Veiligheid en Defensie de druk op NAVO-bondgenoten om meer troepen aan de ISAF-missie te leveren op te voeren.

De NAVO is al maanden op zoek naar versterking in het zuiden, waar Canada met 2.600 militairen verantwoordelijk is voor de provincie Kandahar. „Als onze missie slechts inhoudt dat we de Talibaan afleiden terwijl onze bondgenoten op andere fronten vooruitgang boeken, zullen historici Canada’s inzet ooit misschien omschrijven als een succes. Maar als het Canada’s bedoeling is Afghanen een betere kans op een fatsoenlijk leven te geven, moet de inzet worden verhoogd”, aldus de commissie.

Vooral de Canadezen en de Britten hebben het zwaar in het zuiden. Gisteren hebben 300 ISAF-militairen twaalf uur gevochten om een gebied bij de Kajaki-dam in Helmand te ontzetten. Aan Canadese zijde zijn sinds 2001 44 militairen omgekomen, aan Britse zijde 46. Verzoeken van de NAVO-top aan Duitsland, Frankrijk, Spanje en Turkije om hun troepen uit andere delen van Afghanistan deels naar het zuiden te verplaatsen hebben nog niets opgeleverd. „Onze bondgenoten moeten weten dat wij met een andere blik naar de situatie gaan kijken als zij niet naar voren komen”, waarschuwde senator Colin Kenny van de Liberale Partij in Ottawa.

In plaats van „uitdagingen”, waarvan politici en bureaucraten volgens de commissie spreken, zijn er allerlei „problemen” die moeten worden opgelost voordat de Canadese missie een succes kan worden genoemd. In het rapport zijn er dertien opgenomen. Een probleem is dat geavanceerde militaire technologie het niet altijd wint van de Afghaanse strijders, die al eeuwen „gewend zijn te doden en gedood te worden”. Ook vindt de commissie dat de wederopbouw in Kandahar achterblijft. „De ontwikkelingsdienst CIDA houdt vol dat er aan een aantal projecten wordt gewerkt, maar niemand kon dat ons laten zien.”

De commissie spreekt van „een kip-en-ei-probleem”: zonder stabiliteit in Kandahar kan de wederopbouw niet van de grond komen, maar zonder zichtbare ontwikkelingsprojecten kan ISAF de hearts and minds van de Afghaanse bevolking niet winnen. CIDA zou er goed aan doen meer geld uit te geven via het leger, stelt de commissie.