Bush: Ik ben niet op oorlog met Iran uit

President Bush zegt dat mensen die beweren dat zijn regering uit is op een oorlog met Iran daarvoor politieke motieven hebben. „Dit is typisch voor Washington, mensen zijn aan het speculeren.”

Bush zei dat gisteren in een vraaggesprek met het televisiekanaal C-Span. Hij herhaalde nog eens dat zijn beleid erop gericht is „dit vreedzaam op te lossen”.

Binnen en buiten de VS gaan steeds meer stemmen op die waarschuwen dat Washington op een confrontatie met Iran aanstuurt, of dreigt „een oorlog met Iran in te rollen”, zoals de voormalige Nationale Veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski zaterdag zei in deze krant.

De spanningen tussen Washington en Teheran zijn de afgelopen weken opgelopen. De VS beschuldigen Teheran ervan shi’itische militanten in Irak te steunen met zware wapens. Washington heeft een extra vlooteenheid met vliegdekschip naar de Golf gestuurd. En het conflict over Irans nucleaire ambities blijft onopgelost.

Teheran zegt dat zijn nucleaire programma uitsluitend bedoeld is voor het opwekken van kernenergie, en ontkent dat het een kernwapen nastreeft. Maar Bush zei gisteren: „Het Iraanse volk bestaat uit goede, fatsoenlijke, eerbare mensen. En ze hebben een regering die oorlogszuchtig is, luidruchtig, dreigend – een regering die de rest van de wereld tart en zegt: we willen een kernwapen.”

Bush wil Iran onder druk blijven zetten „in de hoop dat er rationele mensen tevoorschijn komen die zeggen: dit is de moeite niet waard, dit is het niet waard dat we zo geïsoleerd worden.”

Een vraag van de interviewer of de media verantwoordelijk zijn als het in Irak misgaat, noemde Bush „een strikvraag”. Want „ik denk dat het goed zal gaan”. Hij erkende wel dat het ervan afhangt wat de definitie is van ‘goed gaan’.

De Amerikaanse generaal Peter Pace ontkrachtte gisteren een eerdere beschuldiging dat het Iraanse regime op het hoogste niveau betrokken is bij levering van geavanceerde bommen en andere wapens aan shi’itische geweldplegers in Irak. Op bezoek in Australië zei Pace, voorzitter van de verenigde chefs van staven, dat vaststaat dat dergelijk materieel in Iran wordt geproduceerd. „Wat ik niet zou zeggen is dat de Iraanse regering per se hiervan afweet.”

Zondag verklaarden anonieme hoge Amerikaanse defensiefunctionarissen op een persbriefing in Bagdad dat Iran op het hoogste niveau betrokken is bij de levering van toenemend verwoestende bommen aan shi’itische militanten. Zij zeiden dat bij het gebruik daarvan sinds juni 2004 170 Amerikaanse militairen waren gedood.

Interview Bush te lezen en zien via www.nrc.nl/wereld