Waarom zijn er nog ministers?

Waarom moeten er in vredesnaam ministers zijn? Het is in alle opzichten een overbodige, achterhaalde en onmogelijke functie geworden. De ministersfunctie is niet meer door één persoon te vervullen; daarvoor zijn de departementen veel te groot, complex en onoverzichtelijk geworden. Ook de ministeriële verantwoordelijkheid is een wassen neus: de afgelopen jaren zijn er meerdere affaires geweest die hadden moeten leiden maar niet hebben geleid tot het vertrek van de verantwoordelijke minister. Daarom pleit ik ervoor om het regeerakkoord door contractdepartementen, onder directe controle van het parlement, te laten uitvoeren. De ambtenaren leggen in openbare zittingen verantwoording af. Dat zal het werk van de ambtenaren uitdagender maken. Maar ook voor Kamerleden heeft deze werkwijze grote voordelen. De vaste Kamercommissies komen onder voorzitterschap van de regeringspartijen en de beleidsterreinen worden onder de leden verkaveld. Zo krijgt ieder Kamerlid wezenlijke invloed. Dit systeem zou de transparantie van het politieke bedrijf kunnen vergroten.

    • René van Slooten. Maarssen