Voltijdbanen in aantal gestegen

Het aantal personen dat in voltijd werkt is voor het eerst sinds vier jaar toegenomen. Met 2 procent groeide dat aantal even snel als het aantal mensen dat in deeltijd werkt. Ook steeg het aantal werknemers met een vast arbeidscontract. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekendmaakte.

Ook het aantal vrouwen met een betaalde baan van meer dan 35 uur is toegenomen. Met 4 procent groeide het aantal in voltijd werkende vrouwen zelfs sterker dan het aantal vrouwen dat in deeltijd werkt. Dat nam met 3 procent toe.

Vorig jaar is de jarenlange daling van het aantal banen omgezet in een stijging. De beroepsbevolking groeide met 155.000 tot bijna 7,1 miljoen personen. Daarvan werkten bijna 4,5 miljoen mensen voltijds: evenveel als in 1996.

Ook het aantal mensen met een deeltijdbaan nam toe. In totaal waren er ruim 2,6 miljoen personen die tussen de 12 en 34 uur per week werkten. Hun aantal is de afgelopen tien jaar gestaag gestegen, ook toen in de afgelopen jaren de werkgelegenheid terugliep.

Werkgevers lijken voldoende vertrouwen in het economisch herstel te hebben om werknemers vaste banen aan te bieden: vorig jaar steeg het aantal mensen met een vast arbeidscontract licht, terwijl dat daarvoor vier jaar daalde. Bijna vier op de vijf mensen die meer dan 35 uur werken hebben een vast arbeidscontract.

De groei van het aantal voltijd werknemers met een flexibel arbeidscontract was al eerder begonnen. Net als het aantal zelfstandigen nam dat al sinds 2004 toe. De werkgelegenheid voor flexwerkers groeit ook sterker dan van werknemers in vaste dienst. Hun aantal nam vorig jaar met 12 procent toe tot bijna 250.000 personen, een twee keer zo sterke groei als in de twee jaren ervoor.