Variable wachttijd is tegenstrijdig

Het plan van het nieuwe kabinet om een variabele wachttijd in te voeren voor een overtijdbehandeling slaat de plank volledig mis. Het idee is om lid 2 van het eerste artikel van de abortuswet te schrappen. Daarin staat dat de voorkoming van het innestelen van een bevruchte eicel niet telt als een abortus. Er is immers pas sprake van zwangerschap als de eicel zich heeft ingenesteld. Het innestelen is wat de overtijdsbehandeling nu juist voorkomt. Als er langer gewacht wordt, dan neemt de kans op zwangerschappen én abortussen dus toe. En dat kan de ChristenUnie toch niet bedoelen met hun pro-life standpunt?

    • Peter Fijbes Utrecht