Strijd om Sociale Zaken

Wie krijgt Sociale Zaken? Het CDA heeft Piet Hein Donner in de aanbieding, de PvdA Jet Bussemaker.

Sharon Dijksma Foto Roel Rozenburg DENHAAG:DEC2001 PVDA_kamerlid Sharon Dijksma FOTO TWEEDE CAMERA
Sharon Dijksma Foto Roel Rozenburg DENHAAG:DEC2001 PVDA_kamerlid Sharon Dijksma FOTO TWEEDE CAMERA FOTO TWEEDE CAMERA

Kamerleden van de direct betrokken fracties zeggen: Zolang de strijd om het ministerie van Sociale Zaken nog niet is gestreden, weten we niks. Vandaag is formateur Jan Peter Balkenende (CDA) begonnen aan de samenstelling van zijn vierde kabinet. Te beginnen met de verdeling van de ministeries. Veertien in totaal, met twee nieuwe ministersposten.

Balkenende heeft hier een week de tijd voor, want het is zeer wenselijk om de personele bezetting voor het PvdA-congres van komende zaterdag bekend te hebben.

Sommige PvdA-politici houden er rekening mee dat een CDA’er de baas wordt op Sociale Zaken. Het lijkt opmerkelijk dat hiervoor de naam van Piet Hein Donner, voormalig minister van Justitie, wordt genoemd. Hij moest vertrekken wegens het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de Schipholbrand. Daar staat tegenover dat Donner zich als lid van de WRR intensief heeft beziggehouden met de hervorming van de WAO.

Gaat Sociale Zaken naar het CDA, dan wil de PvdA in ieder geval Onderwijs en/of Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het liefst in combinatie met Economische Zaken, omdat partijleider Wouter Bos als minister van Financiën het als enige PvdA’er in de financieel-economische vierhoek iets te zwaar zou kunnen krijgen.

Mocht de PvdA wel Sociale Zaken binnenhalen, dan komt Kamerlid Jet Bussemaker hiervoor in aanmerking. Zoals de hoogleraren Jacqueline Cramer en Trude Maas voor Wouter Bos de meest geschikte kandidaten zouden zijn voor respectievelijk het (super)ministerie van Milieuzaken en Energie en voor Onderwijs.

Daarnaast komt er deze week meer duidelijkheid over de vraag wie de drie regeringsfracties gaan leiden. Bij de PvdA klinkt steeds vaker de naam van Jacques Tichelaar, de man die zichzelf als secondant van Bos bij de onderhandelingen over de coalitie een ‘rat’ noemde. Tichelaar kan fractievoorzitter worden als Kamerlid Sharon Dijksma een plaats krijgt als staatssecretaris in het kabinet. Bij het CDA lijkt de katholieke staatssecretaris Pieter van Geel (milieu) de beste kaarten te hebben voor de opvolging van Maxime Verhagen als fractievoorzitter, die vrijwel zeker minister van Buitenlandse Zaken. Arie Slob, mede-onderhandelaar van de ChristenUnie, gaat André Rouvoet opvolgen als fractieleider. Rouvoet wordt net als Bos vice-premier en gaat waarschijnlijk leiding geven aan het nieuwe departement van Jeugd en Gezin. (HvdB)

Bijdragen: Harm van den Berg en Egbert Kalse