Ross wil geen partydrugs op dopinglijst

Staatssecretaris van Sport, Clémence Ross-Van Dorp, vindt dat alleen prestatiebevorderende middelen op de dopinglijst thuishoren.

Partydrugs, zoals cannabisproducten, moeten volgens haar van de lijst worden verwijderd.

De staatssecretaris zei dat vanochtend in haar openingsspeech tijdens de dopingconferentie van de Dopingautoriteit Nederland en de Raad van Europa in de Arena in Amsterdam. Op de conferentie wordt twee dagen gesproken over voorstellen om de wereldantidopingcode te herzien. Het is de bedoeling gezamenlijke Europese standpunt te formuleren.

Ross onderstreepte nog eens de opvatting van de Nederlands regering dat prestatiebevordering het belangrijkste uitgangspunt voor samenstelling van de dopinglijst moet zijn en de andere twee criteria – gezondheidsschade en strijdig met de spirit of sport – daaraan ondergeschikt moeten zijn. Zij doelde op bepaalde ontstekingsremmers en astmamiddelen, evenals genotsmiddelen, zoals softdrugs. „Het wereldantidopingbureau WADA moet zich op de kerntaak richten en daaraan het geld en de inzet besteden. Het bestrijden van softdrugs en alcoholgebruik moet meer een taak van de overheid zijn”, zei Ross.

De staatssecretaris toonde zich een voorstander van flexibel straffen, wat vrijwel zeker als verandering in de wereldantidopingcode wordt opgenomen. Nu geldt nog een standaardstraf van twee jaar. Ross: „Iemand die willens en wetens doping gebruikt om de prestaties positief te beïnvloeden, verdient een zwaardere straf dan iemand die door onnadenkend handelen een keer op het verkeerde moment het verkeerde medicijn, of een vervuild voedingssupplement heeft genomen.”