retour den haag-brussel

Baggerboot (Foto Dijkstra) BAGGEREN KROMME MIJDRECHT Waternet is in de wateren rond Uithoorn en Mijdrecht bezig met het het uitdiepen van de Kromme Mijdrecht. Dit uitdiepen moet eens in de zoveel tijd plaatsvinden om het dichtslibben van het vaarwater te voorkomen. Naar verwachting zal 70.000m3 met een zuiger worden afgevoerd naar een depot in de Hoef. Na inklinken zal het restmateriaal gebruikt worden als afwerklaag voor dijken en bouwgronden. De firma Schilder uit Ursem voert de baggerwerkzaamheden uit. Dijkstra bv

Donner gaat baggeren

Waar was je, Piet Hein? Die vraag, een parafrase van een uitspraak van voormalig CDA-fractievoorzitter Jaap de Hoop Scheffer over PvdA-voorman Wim Kok, wordt dezer dagen veelvuldig gesteld aan voormalig Justitieminister Piet Hein Donner (CDA).

Donner is sinds de verkiezingen van 22 november vorig jaar alweer ruim tweeënhalve maand ‘gewoon Kamerlid’ voor het CDA. Na zijn aftreden als Justitieminister direct na de zomer (in verband met de nasleep van de Schipholbrand), is het opvallend stil rond de eminente CDA’er.

Goed, op de achtergrond bemoeide hij zich stevig tegen de formatie aan, samen met vertrekkend CDA’er Joop Wijn overigens, en zijn naam gaat ook alweer rond voor een ministerspost in het nieuwe kabinet. Maar als Kamerlid heeft Donner nog niets van zich laten horen.

Dat is ook Donners eigen eer te na, zo blijkt. Aanstaande woensdag, naar verwachting precies een week voordat het nieuwe kabinet geïnstalleerd zal worden, zal Piet Hein Donner zijn maidenspeech in de plenaire zaal van de Tweede Kamer houden. Het onderwerp is verrassend te noemen. Niet de wijziging van de Wet op de Raad van State (toch een kolfje naar Donners hand) zal hij behandelen. Nee, het wordt de Baggerwet. Om precies te zijn gaat het om de wijziging van de Wet bodembescherming nieuwe regels voor toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Kamerlid Ger Koopmans (CDA), normaal woordvoerder bagger, was gaarne bereid voor deze speciale gelegenheid een stapje opzij te doen.

Een CDA’er laat vast weten dat het een bijzondere bijdrage zal worden van Donner. „Daar waar hij kan, wil hij zich graag nuttig maken.” Of Donners optreden een voorschot is op een mogelijk ministerschap in de baggerhoek is nog onduidelijk. (EK)

Kamers te huur?

Een vrolijk intermezzo vorige week bij de regeling van werkzaamheden. De nieuwe coalitie wilde bij monde van CDA’er Maxime Verhagen graag een debat met informateur Herman Wijffels (CDA) over de succesvolle informatieronde. De oppositie wilde niet, en VVD-leider Mark Rutte zei: „De heer Verhagen kan deze zaal huren als hij nog eens een persconferentie wil geven over hoe succesvol hij wel niet is, maar geen debat hier!” Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) reageerde direct: „Ik wil ten stelligste ontkennen dat de heer Verhagen deze zaal zou kunnen huren.”

Rutte is er echter van overtuigd dat de zaal wel degelijk te huur is, maar navraag bij de woordvoerder van Verbeet leert dat geen van de zalen in het Kamercomplex te huur is. Hoe kan het dan dat er in de plenaire zaal af en toe bijeenkomsten zijn die niet met het Kamerwerk te maken hebben? „Bij alles wat er in de zalen van de Kamer gebeurt, wordt gekeken of het past, of het binding heeft met de Nederlandse politiek”, zegt de woordvoerder.

Als voorbeeld noemt hij de jaarlijkse bijeenkomst van het Jeugdparlement, de zittingen van het Studentenparlement, de bijeenkomst van oud-Kamerleden en internationale conferenties zoals de bijeenkomst van het zogenoemde Contactplan (met vertegenwoordigers van de Antillen en Aruba). Maar voor persconferenties, laat staan voor feesten en partijen, is de zaal niet te gebruiken. Helaas voor Rutte. De zaal van de Eerste Kamer is overigens wel te huur. Geïnteresseerden kunnen een gemotiveerd verzoek indienen bij de griffier van de Senaat. (EK)