Regering Portugal: abortus legaliseren

De Portugese regering wil abortus tot tien weken niet langer strafbaar stellen. Deze conclusie verbindt zij aan het gisteren gehouden referendum. Daarin stemde een ruime meerderheid voor de voorgestelde liberalisering van de abortus.

Deze uitslag is niet bindend, omdat de opkomst onder de daarvoor grondwettelijk vereiste vijftig procent bleef. Maar de socialistische regering van premier Sócrates zal de wetswijziging nu langs parlementaire weg invoeren. De socialisten beschikken in het parlement over een meerderheid.

Premier Sócrates had van te voren verklaard dat hij de uitslag van het referendum zal respecteren, ook als de opkomst onder de vijftig procent zou blijven.

Na parlementaire aanvaarding kan de conservatieve president Cavaco Silva nog wel zijn veto over het voorstel uitspreken. Daarna zou het wetsontwerp dan in het parlement opnieuw aan de orde moeten worden gesteld.

In socialistische kring wordt verwacht dat de wetswijziging zonder problemen zal worden aangenomen. Het is daarmee vrijwel zeker dat Portugal de groep van zes Europese landen verlaat (de andere zijn Ierland, Polen, Malta, Cyprus en Liechtenstein) waar abortus strafbaar is.

Net als negen jaar geleden, toen Portugal over dezelfde vraag een volksraadpleging hield, bracht minder dan de helft van de kiezers zijn stem uit: 43 procent (32 procent in 1998). Vóór de wetswijziging stemde 59 procent, terwijl in 1998 het nee net iets meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen kreeg.

In Portugal werd de afgelopen weken in de media intensief gedebatteerd over de kwestie. Hoewel de tegenstemmers vooral in de noordelijke provincies van het land nog in de meerderheid waren, slaagde de katholieke kerk er niet in om de tegenstanders massaal te mobiliseren.

In de campagne van de afgelopen weken was de toon zowel onder voor- als tegenstanders gematigder dan negen jaar geleden.