Nieuwe regering in Bosnië

Bosnië heeft, vier maanden na de parlementsverkiezingen, weer een regering. Het parlement schonk zaterdag de nieuwe ploeg van premier Nikola Spiric – een Bosnische Serviër – zijn vertrouwen. Hij leidt een coalitie van de zeven grootste partijen in het Bosnische parlement.

Veel Bosniërs hadden enkele maanden geleden nog de hoop dat de nieuwe regering de verantwoordelijkheid voor het bestuur komende zomer zou overnemen van de internationale gemeenschap, die in de persoon van de Hoge Vertegenwoordiger het land nog steeds bestuurt. Maar de langdurige impasse na de verkiezingen en het besef dat etnische kwesties de gang van zaken nog steeds beheersen, heeft dat zeer onwaarschijnlijk gemaakt.

Later deze maand zal de internationale gemeenschap vrijwel zeker besluiten het mandaat van de Hoge Vertegenwoordiger te verlengen en de huidige Hoge Vertegenwoordiger, de Duitser Christian Schwarz-Schilling, door een nieuwe Bosnië-bestuurder te vervangen. Er komt dan ook een missie van de Europese Unie in Bosnië, die parallel aan de VN-missie zal werken.

De onderhandelingen tussen de politieke partijen over de nieuwe regering hebben duidelijk gemaakt dat verzoening tussen de etnische gemeenschappen (en vooral de leiders van die gemeenschappen) nog ver weg is in Bosnië en dat dringend door de internationale gemeenschap verlangde hervormingen nog weinig kans maken te worden verwezenlijkt. Schwarz-Schilling hoopte vorige maand nog dat het vooruitzicht om Bosnische aangelegenheden voortaan zelf te regelen, de politici zou aansporen het sneller over hervormingen eens te worden. Maar het tegenovergestelde is gebeurd.

De nieuwe premier, Nikola Spiric, is lid van de Alliantie van Onafhankelijke Sociaal-Democraten. Hij is eerder voorzitter van het Bosnische parlement geweest. (BBC)