Kamp doet aangifte in ‘martelzaak’

Demissionair minister Kamp (Defensie) heeft vandaag aangifte gedaan tegen een niet nader genoemde militair, of militairen, wegens ‘het ernstig vermoeden’ van opzettelijke schending van het ambtsgeheim.

De aangifte betreft lekken naar de pers in de zaak van de vermeende martelingen in Irak. Inzet is de vraag wie de Volkskrant vorig jaar heeft ingelicht over het verhoren van Iraakse gevangenen tegen de regels in (ze werden blootgesteld aan hard geluid, er werd met water gegooid ) en de krant interne stukken van Defensie daarover ter beschikking heeft gesteld.

In zijn weblog op de site van Defensie vraagt Kamp zich vandaag af, hoe het komt dat de krant, die zaterdag een reconstructie bracht van de totstandkoming van het verhaal, de bron van het verhaal heeft omschreven als ‘generaal X’, terwijl hoofdredacteur Broertjes eerder in een radio-interview heeft gezegd dat het om voormalig bevelhebber van de Marechaussee Neisingh ging.

Deze heeft, eveneens in een radio-interview, inmiddels ontkend de bron van het verhaal te zijn, of aan deze krant interne stukken ter beschikking te hebben gesteld. Naar de feitelijke inhoud van het artikel, dat op 17 november verscheen, wordt inmiddels door een commissie van deskundigen een onderzoek ingesteld.

Kamp constateert vandaag op zijn weblog dat de krant een andere (ex-)medewerker of medewerkers van Defensie aanwijst als bron van de interne stukken van Defensie die de basis vormden van het artikel. Het ambtsgeheim van ambtenaren verbiedt zulke acties, ook wanneer zij, zoals Neisingh, de actieve dienst verlaten hebben.

De minister liet al weten van mening te zijn dat de naar zijn oordeel onjuiste onthullingen, waarin gedragingen van MIVD-personeel in Irak in 2003 zijn omschreven als ‘marteling’, schade hebben toegebracht aan het aanzien van de krijgsmacht, ook in het buitenland.

Een nog niet opgehelderd element is, waarom de krant noch minister Kamp zelf op 17 november op de hoogte bleken te zijn van het feit dat het Openbaar Ministerie in 2003 geen reden had gezien om over te gaan tot strafrechtelijke vervolging.

Rectificatie / Gerectificeerd

Het bericht Kamp doet aangifte in ‘martelzaak’ (12 februari, pagina 1) meldt dat generaal b.d. Neisingh in een radio-interview heeft ontkend de bron te zijn van een omstreden Volkskrant-artikel, of daarvoor interne stukken van Defensie ter beschikking te hebben gesteld. Dit is onjuist: Neisingh gaf over deze zaak geen radio-interview en heeft deze uitlatingen ook elders niet gedaan.

    • Raymond van den Boogaard