Internet Voorkeur

Site: Stedelijk Museum Schiedam

Lucebert. In het Stedelijk Museum in Schiedam is sinds eind vorige maand een grote tentoonstelling te zien van de in 1994 overleden schilder en dichter Lucebert. Behalve schilderijen en tekeningen worden ook foto’s en keramiek getoond, er is een ruime selectie uit zijn poëzie te horen en te zien en er worden verschillende films vertoond.

Op de website van het museum staat een ruime selectie uit deze expositie, die duurt tot 3 juni.

Het museum in Schiedam werd vorig jaar april heropend, nadat het ingrijpend was verbouwd en gerenoveerd, waardoor de ruimte voor exposities groeide van vier naar elf zalen. Sindsdien heeft het een recordaantal van 50.000 bezoekers getrokken.

Een groot deel van het werk op de Lucebert-tentoonstelling is afkomstig uit een schenking die de Stichting Lucebert vorig jaar deed aan het Instituut Collectie Nederland (ICN). Dat is een onafhankelijk kennisinstituut voor beheer en behoud van cultureel erfgoed en valt onder het ministerie van OCW. Het heeft vier kerntaken: het adviseert over beheer en behoud van collecties, het doet onderzoek, het leidt restauratoren op en beheert een eigen collectie. Onder andere musea, bibliotheken en archieven kunnen gebruikmaken van diensten van het ICN.

Zie: www.stedelijkmuseumschiedam.nl; www.icn.nl