Cowboys zijn cowboys

Voorstelling

Brokeback Mountain door De Wetten van Kepler.

Regie: Jos van Kan.Tournee t/m 31/3. Inl.: www.wettenvankepler.nl

De mannen zijn stoer, ze dragen laarzen met schuine hakken, de spijkerbroek zit strak. Ze vallen op vrouwen, hebben zelfs vriendin en kinderen. En toch hebben ze jarenlang de rauwste seks met elkaar en kunnen ze elkaar niet missen. „Ik ben geen flikker”, roept cowboy Ennis vertwijfeld uit.

Met haar boek Brokeback Mountain ontmaskert de Amerikaanse schrijfster Annie Proulx het macho-heldendom van de cowboy. In de toneelbewerking door regisseur Jos van Kan met Sieger Sloot en Willem Schouten zien we beide mannen op gestileerde wijze met elkaar stoeien.

Verbeeld je: twee cowboys samenwonend. Ennis herinnert zich een traumatische gebeurtenis: een cowboy die het met mannen hield, werd met een krik verminkt en aan zijn geslacht door het dorp gesleurd tot grote vreugde van alle macho-cowboys. Er werd een taboe doorbroken. Cowboys zijn cowboys en geen mietjes. Vanaf dat ogenblik verandert de novelle in een tragedie. In een beweegbaar decor met houten schotten, brengen de spelers dynamiek aan. Op dit houten schot wordt de vrouw van Ennis geprojecteerd als zij getuige is van de innige omhelzing tussen de mannen. De starende ogen drukken verbazing en verontrusting uit. Tegen die vurigheid is niemand bestand; zij niet als echtgenote en de beide mannen evenmin. Aan het slot gaan ze hun eigen weg, twee lonesome cowboys wier levens op Brokeback Mountain voorgoed zijn gebroken.

    • Kester Freriks