Correcties & Aanvullingen

Foto WMO

In het fotobijschrift bij het artikel Steevast de vraag: kan de familie helpen? (9 februari, pagina 2) staat een verkeerde naam. Niet mevrouw Kruise staat op de foto, maar mevrouw Van Dalen.

Van Andel

In het artikel VEB zat fout in artikel Landis (10 februari, pagina 25) wordt een curator van Landis Jan Willem van Andel genoemd. Hij heet Willem Jan van Andel.