Als je mij toch werkelijk zo graag ziet als je zegt Waarom sluit je dan je ogen steeds wanneer ik je met recht wijs op de ongerijmdheid waarmee je mij bevecht

Op deze plek staan 160’s van lezers van nrc.next en bezoekers van www.precies160.nl

    • Paul van Kuilenburg