VEB zat fout in artikel Landis

Lezers van het blad Effect weten nu al wat er in de volgende editie op pagina 3 staat: een forse rectificatie, persoonlijk ondertekend door VEB-directeur Peter Paul de Vries.

De rechtbank in Den Haag heeft de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) bevolen een ruimhartige rectificatie te plaatsen in haar blad Effect, naar aanleiding van een publicatie in december over het faillissement van automatiseringsconcern Landis.

Onder de kop Curatoren beschermen Landis-top had De Vries geschreven dat de twee curatoren van Landis het onderzoek naar de oorzaken van dit faillissement „frustreren”, waarmee zij „impliciet” de voormalige Landisdirectie beschermen. „Hebben zij (de curatoren, red) persoonlijke banden met een of meer van de betrokken personen?” vroeg De Vries zich openlijk af.

De twee curatoren in kwestie, Jan Willem van Andel en Rinke Dulack, voelden zich door deze kwalificaties en suggesties in hun eer en goede naam aangetast en eisten rectificatie. Toen de VEB-voorman die niet vrijwillig wilde plaatsen, stapten de curatoren naar de rechter.

Volgens De Vries zouden curatoren een door de Amsterdamse ondernemingskamer benoemde enquêteur naar het faillissement van Landis weigeren informatie te verstrekken. Het onderzoek dat de curatoren zelf zijn gestart laat volgens de VEB-directeur veel te lang op zich wachten. Dat was voor hem de reden het stuk in Effect te publiceren.

De rechter noemde het gisteren „alleszins begrijpelijk” dat De Vries zich zorgen maakt en vragen heeft. Maar hij had daarbij geen suggesties en verwijten mogen maken die hij niet aannemelijk heeft gemaakt, „laat staan waargemaakt”. De VEB moet ook 2.500 euro vergoeding aan iedere curator betalen voor „geleden immateriële schade”.

Tegenover het ANP noemde De Vries de uitspraak „jammer”. „Maar de zaak gaat niet om de artikelen. Feit blijft dat 4,5 na het faillissement en 3,5 jaar na het door de ondernemingskamer gevorderde onderzoek we officieel nog niets weten over het faillissement en de rol van de Landis-top.”