Taalverbetering (1)

De column Taalverbetering van Leo Prick (W&O 27 januari) loopt uit op een aanklacht tegen de leraren Nederlands in het vwo, die hun verantwoordelijkheid niet zouden nemen. Het is mij niet duidelijk of deze aanklacht bezien moet worden vanuit het ironische perspectief van de rest van de column. In dat geval zou het m.i. gaan om een enigszins dubieuze grap. Voor alle zekerheid wil ik Leo Prick herinneren aan een telefoongesprek dat ik in 2004 met hem heb gevoerd over de actie Zorg om het schoolvak Nederlands” waarmee de Landelijke Vereniging van Neerlandici in 2001 is begonnen, om de minister te bewegen de positie van Nederlands in het voortgezet onderwijs door een commissie te laten evalueren. Ondanks massale bijval voor dit idee vanuit de beroepsgroep nam de minister niet eens de moeite formeel op dit verzoek te reageren. Ook brieven aan de vaste kamercommissie voor onderwijs hebben tot weinig of niets geleid. Wie heeft hier nu zijn verantwoordelijkheid al of niet genomen?

In het LVVN-tijdschrift vakTaal (2004, nr.2/3) is uitvoerig aandacht besteed aan de actie `Zorg om het schoolvak Nederlands`. Helaas kon Leo Prick geen bijdrage leveren aan dit nummer, waarin docenten Nederlands getuigden van hun ongerustheid en enthousiasme. Maar wie weet heeft de Gerard van zijn column zich laten inspireren door het artikel van Cyrille Offermans die de vloer aanveegde met het eindexamen Nederlands vwo.

Het is te hopen dat de LVVN-actie gaat profiteren van de inmiddels op gang gekomen maatschappelijke discussie over de kwaliteit van het van het aantreden van een nieuwe minister die óók haar/zijn verantwoordelijkheid neemt.

    • Fred de Bree Vaktaal