Schelp van $ 10.000

Het onderschrift bij de foto van het holotype van de schelp Bayerotrochus philpoppei, meldde dat deze schelp zeer kostbaar is: Poppe schat de waarde van zijn zeldzame vondst op tienduizend dollar” (W&O, 6 febr.) Deze uitspraak is onzinnig. Een holotype is het exemplaar aan de hand waarvan een nieuwe diersoort wordt beschreven. Het wordt verplicht bewaard in een openbare collectie, meestal een natuurhistorisch museum, om daar als referentie te kunnen worden geraadpleegd. Deze verplichting brengt met zich mee dat een holotype onverhandelbaar is. Hoewel de wetenschappelijke waarde dus groot is, is de handelswaarde nul komma nul. Bij de handel in biologische objecten geldt weliswaar vaak de regel `wat de gek er voor geeft`, maar voor een holotype mag zelfs een gek geen cent geven.

    • Jelle Reumer
    • Kees Moeliker Natuurhistorisch Museum Rotterdam