Rol Nederland in Europa erodeert steeds verder

J.L. Heldring stelt dat de meerderheid van de Nederlandse kiezers onverschillig over Europa was (Opiniepagina, 1 februari). Het lijkt mij eerder dat de Nederlandse kiezer onbekend was (en is) met de rol die de Nederlandse politieke partijen voor ons land beogen in Europa. Sterker nog, op basis van de gesprekken met promotiemedewerkers van verschillende politieke partijen die ik in de verkiezingstijd vaak gevoerd heb, blijkt zelfs dat veruit de meeste van die partijen slechts een magere - of zelfs geheel geen - onderbouwde visie over de verhouding Nederland - Europa hebben. Daar dient in Nederland eerst een grondige discussie over gevoerd te worden.

Nu de weg van de referenda gekozen is, zou men met het voorleggen van vraagstukken over het vetorecht (opgeven j/n) de Nederlandse bevolking kunnen betrekken. Zolang `Europa` bij de binnenlandse verkiezingen geen, of in elk geval nauwelijks, aandacht krijgt, zullen de kiezers ook niet luisteren naar een oproep van een meerderheid in de Kamer. En zo blijft de Nederlandse rol in de Europese politiek steeds verder eroderen.

    • R.J. van Mourik Delft